Нови Продукти

  • Г профил 20/40Декоративен Г профил
  • Г профил 10/10Декоративен Г профил
  • Fines LIGHT 7009
  • П профил /2220/П/2220/ малък профил за декорация
  • Тръба Ф16 MF KS 10Алуминиева тръба Ф16
  • Профил за врата 5mmПрофил за врата 45mm.Монтаж на стъклото - влиза в рамка.
  • Алуминиева система за стъкло MF PR 02Профил за цялостно изграждане на паравани за баня.
  • Държач за стъкло MF KS 07Служи за монтаж на стъкло към стена или под.
  • Конзола стъкло/тръба MF KS 02Слъжи за закрепване към стъклото и монтиране на тръба Ф16
  • Fines LIGHT 7008